Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi người dùng truy cập và sử dụng kênh trực tiếp bóng đá rakhoitv.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin sử dụng: Thông tin về cách người dùng sử dụng kênh của chúng tôi, ví dụ như các trận đấu bạn xem, các video bạn xem, các bình luận bạn đăng, …
 • Thông tin thiết bị: Thông tin thiết bị người dùng sử dụng để truy cập kênh của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, …

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp cho bạn dịch vụ xem bóng đá trực tuyến, bao gồm việc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và gửi thông báo về các trận đấu sắp diễn ra.
 • Cải thiện dịch vụ: Các thông tin người dùng cung cấp được sử dụng để cải thiện dịch vụ, bao gồm việc phân tích dữ liệu sử dụng và phát triển các tính năng mới.
 • Gửi thông tin quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các đối tác của chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của người dùng

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin của người dùng khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.
 • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng.
 • Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Quyền của người dùng

 • Truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn.

Các thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật đã cập nhật.